TRV:02488

ID TRV:02488
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Eurokode friluft: Utstyr som er plassert i friluft skal dimensjoneres etter Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005.
  1. Som grunnlag for beregninger skal det benyttes tabell inneholdende referansevindhastighet for alle kommuner og fylker.
  2. I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Vind"