TRV:02489

ID TRV:02489
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Regnintensitet: Utstyr som er direkte eksponert for nedbør som regn skal tåle en regnintensitet på 6 mm/min.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Regn"