TRV:02490

ID TRV:02490
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Snø og ispåvirkning: Utstyr som er plassert utendørs skal tåle de påkjenninger det blir påført ved nedbør i form av snø og i forbindelse med snørydding, ising og fallende isklumper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsinitt Miljø - "Snø og is"