TRV:02493

ID TRV:02493
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Miljømessige betingelser for utstyr: Utstyr i ekomnettet som er plassert utendørs skal være konstruert for å tåle medium forurensningsnivå i henhold til EN 50125-3, kap. 4.11, tabell 4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Forurensning"

EN 50125-3, kap. 4.11, tabell 4 : Jernbaneapplikasjoner - Miljømessige betingelser for utstyr - Del 3: Utstyr for signallering og telekommunikasjon