TRV:02494

ID TRV:02494
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Spornært utstyr - vibrasjoner: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle vibrasjoner med akselerasjon 2,3 m/s2 vertikalt, tversgående og langsgående.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Vibrasjon og støt"