TRV:02495

ID TRV:02495
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Spornært utstyr - støt: Utstyr som plasseres i avstand mellom 1 og 3 meter fra skinnestreng skal tåle støt i vertikal retning med akselerasjon 20 m/s2 per 11 ms.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Miljø - "Vibrasjon og støt"

Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.13  : Jernbaneapplikasjoner - Miljømessige betingelser for utstyr - Del 3: Utstyr for signallering og telekommunikasjon.