TRV:02496

ID TRV:02496
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Database for objekter: Alle utstyrselementer som vil være gjenstand for test eller vedlikehold, skal kodemerkes og registreres i objektdatabasen BaneData.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at objekter som har spesifikke sykliske vedlikeholdsrutiner merkes og registreres i en autoritativ datakilde.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Dokumentasjon og merking