TRV:02497

ID TRV:02497
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Merking av brannslukkesystem: Dør til rom hvor det er installert brannslukningssystem skal merkes med opplysning om hva slags brannslukningssystem som er installert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt Dokumentasjon og merking - "Teletekniske bygninger og rom"

https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/UFS%20104.pdf