TRV:02497

ID TRV:02497
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Merking av brannslukkesystem: Dør til rom hvor det er installert brannslukningssystem skal merkes med opplysning om hva slags brannslukningssystem som er installert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at elektrotekniske rom med teleutstyr/utstyr for ekomnett merkes i samsvar med rommets slukkesystem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon og merking - "Teletekniske bygninger og rom"

https://www.uninett.no/sites/default/files/webfm/UFS%20104.pdf