TRV:02499

ID TRV:02499
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hastighet i overgangskurver: Hastigheten i en overgangskurve skal ikke være større enn den minste av hastighetene gitt av rampestigningshastighet (formel 6) og rykk (formel 7):

Største hastighet av hensyn til rampestigningshastighet:

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'  [km/h]   (6)

Største hastighet av hensyn til rykk:

'"`UNIQ--math-00000001-QINU`"'  [km/h],   (7)

der L er overgangskurvens lengde [meter], h1 og h2 er overhøydene [mm] og I1 og I2 er opptredende manglende overhøyde [mm] i sirkelkurvene. Indeks 2 viser alltid til sirkelkurven med minst radius.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon