TRV:02500

ID TRV:02500
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Følgende objekt kan være dekningsgivende:
  1. Hovedsignal
  2. Dvergsignal
  3. Sporveksel
  4. Sporsperre
  5. Avsporingstunge
  6. Signal E35 Stoppskilt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer hvilke objekter som kan gi dekning.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt