TRV:02501

ID TRV:02501
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Et hovedsignal skal vise signal ”Stopp” for å være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer signalaspektet som gjør at et hovedsignal er dekningsgivende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt