TRV:02502

ID TRV:02502
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Et dvergsignal skal vise signal ”Kjøring forbudt” for å være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer signalaspektet som gjør at et dvergsignal er dekningsgivende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt