TRV:02503

ID TRV:02503
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst En sporveksel skal være i kontroll og låst i den stillingen som ikke leder inn til området det gis dekning for for å være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer tilstanden som gjør at en sporveksel er dekningsgivende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt