TRV:02504

ID TRV:02504
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst En sporsperre skal være i kontroll og låst i pålagt stilling for å være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer tilstanden som gjør at en sporsperre er dekningsgivende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt