TRV:02506

ID TRV:02506
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Et stoppskilt er dekningsgivende når det ikke er gitt kjøretillatelse forbi stoppskiltet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet definerer betingelse som gjør at et stoppskilt er dekningsgivende.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 2.8.1 Dekningsgivende objekt