TRV:02507

ID TRV:02507
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporavstand på dobbelt- eller flersporede strekninger: Sporavstanden (Sp) på dobbeltsporede eller flersporede strekninger skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell: Minste sporavstander på linjen, nye baner eller, for eksisterende baner, Tabell: Minste sporavstander på linjen, eksisterende baner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon