TRV:02508

ID TRV:02508
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporavstand på stasjoner: Sporavstanden (Sp) der rullende materiell hensettes og der driftsoppgaver i forbindelse med det rullende materiell utføres skal være minst 4,70 meter. Det regnes ikke med kurveutslag.
  1. Der det skal tas hensyn til plassering av master, gjerder o.l. er det behov for større sporavstander, jamfør Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt#Master_og_andre_gjenstander_ved_siden_av_sporet.
  2. Der det er to eller flere spor mellom to plattformer skal sporavstanden legge til rette for å plassere gjerde 50 m forbi plattform i situasjoner der dette ikke kommer i konflikt med sporveksler eller annet.
  3. Behov for større sporavstander kan også oppstå på grunn av objekter som kabelkanaler, kummer o.l., jamfør Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon