TRV:02512

ID TRV:02512
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kabler og forlegning: Strømforsyning skal være utstyrt enten med kabler som er brannbestandige eller at kabler rutes gjennom beskyttet område med hensyn til brannbestandighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabeltrase og kabeltyper prosjekteres mht. brannrisiko.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8 - Strømforsyning - "Generelt"

For tunnel se også 510 Felles elektro Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler Avsnitt 2.6 Kabler i tunneler - (kablenes brannklassifisering / CPR)