TRV:02514

ID TRV:02514
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Underfordeling og distribusjon: I bygninger og rom med utstyr til ekomnett skal det være intern distribusjon av strømforsyning med separate fordelingstavler og sikringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre uavhengige underfordeling av strømforsyning til utstyr for tele- og ekomnett
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømforsyning - "Generelt"