TRV:02514

ID TRV:02514
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Underfordeling og distribusjon: I tekniske bygninger og rom skal det være intern distribusjon av strømforsyning til tele og KV-IKT utstyr med tilhørende fordelingstavler og sikringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8 - Strømforsyning - "Generelt"