TRV:02515

ID TRV:02515
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Normert forsyningsspenning: Utstyr til ekomnett og øvrig IKT utstyr for togfremføring skal forsynes med
  1. 230/400 V AC (50 Hz) og/eller
  2. 48 V DC
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre normert nivå på forsyningsspenning for utstyr i IKT og ekomnett som benyttes for togfremføring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømforsyning - "Hovedstrømforsyning"