TRV:02516

ID TRV:02516
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Grensesnitt til kraftforsyning: Grensesnittet mellom hovedstrømforsyning, tilkoplet utstyr i ekomnett og IKT utstyr for togfremføring skal være i henhold til:
  1. ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 (2011-12) for 48 V DC forsyning med en nominell spenning på 48 V DC
  2. ETSI EN 300 132-3 V2.1.1 (2012-02) for AC-forsyning opp til 400 V AC.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre standardiserte grensesnitt mellom forsyningsside og forbruksside for utstyr til IKT- og ekomnett.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømforsyning - "Hovedstrømforsyning"