TRV:02527

ID TRV:02527
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sluttkontroll: Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvaliteten på tjenesteproduksjonen i eksisterende anlegg etter endringer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 10. "Godkjenning og kontroll"