TRV:02550

ID TRV:02550
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal sporveksler og avsporingstunger som inngår i togveien være kontrollert i korrekt posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporveksler og avsporingstunger ligger i togveiens retning og gir korrekt og trygg passering.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei