TRV:02551

ID TRV:02551
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en sporsperre som inngår i togveien være kontrollert i avlagt posisjon.
Normal funksjonalitet er at sporsperrer (og avsporingstunger) som er lagt av i forbindelse med togvei og som er barriere mot område hvor det kan hensettes kjøretøy legges på automatisk etter at togveien er løst ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at en fastlagt togvei ikke blir hindret av en sporsperre.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei