TRV:02553

ID TRV:02553
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med en annen togvei, skiftevei, arbeidsområde eller område frigitt for lokal skifting.

Unntak:

  1. Togveien kan ha felles del med en skiftevei som inngår i togveien.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at det ikke er tillatt annen aktivitet i en fastlagt togvei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei