TRV:02554

ID TRV:02554
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til en annen tog- eller skiftevei.

Unntak:

  1. Togvei kan ha felles del med sikkerhetssonen til en foranliggende og tilstøtende tog- eller skiftevei.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at en fastlagt togvei skal være trygg for annet materiell, selv i tilfeller der en nærliggende togvei har hatt en utilsiktet stoppassasje.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei