TRV:02556

ID TRV:02556
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) (NSS) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ha et hovedsignal eller et dvergsignal i sluttpunktet som viser gyldig signalbilde.

Unntak:

  1. Gjelder ikke togvei inn i buttspor, eller togvei som på annen måte er forkortet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Togvei