TRV:02556

ID TRV:02556
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (NSS) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ha et hovedsignal eller et dvergsignal i sluttpunktet som viser gyldig signalbilde.

Unntak:

  1. Gjelder ikke togvei inn i buttspor, eller togvei som på annen måte er forkortet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at en togvei har et tydelig signal som markerer togveiens slutt. Kravet gir ingen sikkerhet mot feil på signalet etter at togveien er fastlagt, men sannsynligheten for dette vil være lav.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Togvei