TRV:02557

ID TRV:02557
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal et objekt som gir dekning til togveien være dekningsgivende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å forhindre at kjøretøy som ikke togveien er fastlagt for beveger inn i en togvei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Togvei