TRV:02558

ID TRV:02558
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal sporveksler, avsporingstunger og sporsperrer som inngår i togveien ikke være frigitt for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er at et tog skal kunne kjøre trygt på en fastlagt togvei uten fare for avsporing i sporveklser, avsporingstunger eller sporsperrer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1 Fastlegging av togvei