TRV:02559

ID TRV:02559
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei skal kunne fastlegges, skal togveiens begynnelsespunkt ikke være sperret i ”Stopp”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at det ikke fastlegges togvei inn i et område som kan være sikret for annen aktivitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Togvei