TRV:02560

ID TRV:02560
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal et sporavsnitt som inngår i togveien ikke være sperret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.1 Togvei.