TRV:02563

ID TRV:02563
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst En sikkerhetssone skal være hinderfri i en gitt avstand etter togveiens sluttpunkt. Avstanden er gitt i Tabell: Hinderfri del av sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere sannsynlighet for at konsekvensen vil bli avsporing eller sammenstøt dersom et tog utilsiktet passerer sluttpunktet for sin kjøretillatelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.2 Sikkerhetssone.