TRV:02565

ID TRV:02565
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst En togvei skal ha dekningsgivende objekt for togveiens flanke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å designe signalanlegget slik at det finnes et objekt som kan gis dekning for en togveis flanke når togveien fastlegges.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.2.1 Dekning for Togvei