TRV:02570

ID TRV:02570
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst For at en togvei og togveiens sikkerhetssone skal kunne utløses, skal samtlige krav til utløsing ved togpassasje eller ordre være oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å tydeliggjøre at alle påfølgende krav må oppfylles før en togvei eller dens sikkerhetssone kan utløses.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3 Utløsing av togvei og sikkerhetssone