TRV:02573

ID TRV:02573
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst (NSS) Utløsing av sikkerhetssone skal igangsettes når et bestemt punkt i togveien er passert med togets første aksel.

Med bestemt punkt menes normalt at sporavsnittet foran togveiens sluttpunkt er belagt.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å beskrive når en sikkerhetssone skal løses ut. Den bør være fastlagt når et tog kan ha behov for den, uten å ta unødig kapasitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje