TRV:02577

ID TRV:02577
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal sporavsnitt i hinderfri del av sikkerhetssonen være fritt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at sikkerhetssonen ikke løses ut dersom toget den er fastlagt for har passert sluttpunktet for sin kjøretillatelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje