TRV:02578

ID TRV:02578
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (NSS) For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal minimum ett av sporavsnittene mellom punktet for igangsetting av Utløsing av sikkerhetssonen og togveiens sluttpunkt være belagt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at sikkerhetssonen ikke løser ut som følge av et blunkbelegg på siste del av sikkerhetssonen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved togpassasje