TRV:02579

ID TRV:02579
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utløsing av en togvei skal bare kunne igangsettes når begynnelsespunktet viser signal ”Stopp” eller er mørkt (degradert fra ”Stopp”).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer at ingen nye tog får tillatelse til å kjøre inn på togveien nør utløsningen igangsettes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.3 Utløsing av togvei ved ordre (NSS)