TRV:02580

ID TRV:02580
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Etter at utløsing er igangsatt, skal togveien utløses etter 90 sekunder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tiden, sammen med operasjonelle prosedyrer, skal sikre at det ikke befinner seg tog i bevegelse på togveien.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.3 Utløsing av togvei ved ordre (NSS)