TRV:02581

ID TRV:02581
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (L2) Utløsing av en togvei ved ordre skal bare kunne igangsettes når kjøretillatelsen er trukket tilbake.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at det ikke er tog i bevegelse på togveien når den utløses.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.4 Utløsing av togvei ved ordre (L2)