TRV:02582

ID TRV:02582
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst (L2) Utløsing av togvei ved ordre skal kunne skje umiddelbart bare når tilbaketrukket kjøretillatelse er bekreftet fra tog.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bekreftelse fra tog sikrer at toget beskjeden om tilbaketrukket kjøretillatelse er mottatt av toget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.4 Utløsing av togvei ved ordre (L2)