TRV:02584

ID TRV:02584
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Utløsing av en togvei ved ordre skal samtidig utløse togveiens sikkerhetssone.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Betingelser og prosedyrer for utløsning av togvei skal sikre at et tog som befinner seg inne på togveien står i ro. Det vil da heller ikke være behov for en sikkerhetssone.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.5 Utløsing av sikkerhetssone ved ordre