TRV:02585

ID TRV:02585
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En togvei skal kunne forlenges med:
  1. En togvei
  2. En skiftevei (NSS)

Unntak:

  1. (NSS) En togvei som signaleres med signal ”Kjør med redusert hastighet” samtidig med ”Forsiktig kjøring” og har frittstående dvergsignal som sluttpunkt, skal ikke kunne forlenges før togveiens sikkerhetssone har løst ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet beskriver tilfeller der det kan være sammenfall mellom togveiens sikkerhetssone og videre kjøretillatelse.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.4 Forlengelse av togvei