TRV:02686

ID TRV:02686
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Oppkjørsbjelke skal ikke monteres i spor med mindre skinneprofil enn 49E1. I spor med mindre skinneprofil må beskyttelse tilordnes med hjelp av tilpasset trekonstruksjon (”oppkjørsplanke”).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at topp av oppkjørsbjelke ikke blir liggende så høyt over skinnetopp at det blir fare for sammenstøt mellom oppkjørsbjelke og plog/andre objekter på tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon