TRV:02687

ID TRV:02687
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skilt ”Hev sporrenser” og ”Senk sporrenser” skal settes opp i tilfeller hvor oppkjørsbjelke eller oppkjørsplanke monteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at fører blir oppmerksom på objekter i sporet som krever at sporrenser må heves for å unngå sammenstøt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon