TRV:02688

ID TRV:02688
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Etter funksjonsmessige og økonomiske overveielser skal den sporveksel velges som i størst mulig grad tilfredsstiller følgende krav:
  • maksimal anvendelighet
  • minimal vedlikeholdskostnad
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre valg av sporveksel med lavest levetidskostnad som oppfyller de funksjonelle kravene til sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Valg av sporvekseltype