TRV:02688

ID TRV:02688
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Etter funksjonsmessige og økonomiske overveielser skal den sporveksel velges som i størst mulig grad tilfredsstiller følgende krav:
  • maksimal anvendelighet
  • minimal vedlikeholdskostnad
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre valg av sporveksel med lavest levetidskostnad som oppfyller de funksjonelle kravene til sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon