TRV:02692

ID TRV:02692
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Usymmetriske dobbeltveksler skal ikke nyanskaffes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til valg av sporvekseltyper som gir lavere vedlikeholdsbehov og levetidskostnader.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedtype