TRV:02694

ID TRV:02694
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporvekselens stigning og radius i avvikesporet skal velges ut fra krav til hastighet i avvikespor, tilgjengelig plass og økonomiske betraktninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre valg av sporveksel med lavest levetidskostnad som oppfyller de funksjonelle kravene til sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon