TRV:02695

ID TRV:02695
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tillatt hastighet gjennom sporvekselen, avhengig av togvei, skal bestemmes ut fra regler gitt i avsnitt Største hastighet i sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort og lave vedlikeholdskostnader ved at manglende overhøyde og sprang i manglende overhøyde holdes innenfor fastsatte grenseverdier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Geometri