TRV:02695

ID TRV:02695
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tillatt hastighet gjennom sporvekselen, avhengig av togvei, skal bestemmes ut fra regler gitt i avsnitt Største hastighet i sporveksler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre god komfort og lave vedlikeholdskostnader ved at manglende overhøyde og sprang i manglende overhøyde holdes innenfor fastsatte grenseverdier.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon