TRV:02696

ID TRV:02696
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst I togspor med persontrafikk skal ikke avvikespor med radius mindre enn 300 meter prosjekteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at sprang i manglende overhøyde og sideakselerasjon ikke blir så store at passasjerer som har reist seg for å gå av/på toget faller og skader seg.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Geometri